Bokningsregler 6/2 2023

Skapad 2023-02-06 klockan 11:29

HYRA OCH BOKNINGSREGLER

BOKNING: BOKA PÅ TEAMUP den TOTALA tiden som DU BEHÖVER för din klient, dvs klienttid plus bufferttid som förberedelse och städning av rummet så att NÄSTA BOKNING (av ev. annan terapeut) KAN SKE I DIREKT ANSLUTNING TILL DIN INBOKADE TID OM SÅ ÖNSKAS.

Detsamma gäller för Event: Eventhållaren i första hand, Jens i andra hand, bokar eventet med bufferttid på TEAMUP.

NUVARANDE HYRA: Vid enskilda behandlingar/sessioner gäller 80 KR per inbokad timme på TEAMUP för det stora rummet. 60kr/h för det lilla.
Dvs 40kr resp. 30kr i hyra per inbokad halvtimme.

När du bokar ange ditt namn så att alla vet vem som har den tiden.
Det går bra att olika terapeuter bokar överlappande tider på TEAMUP.
Ange i så fall vilka rum ni är i: stora rummet, lilla rummet, källaren eller butiken.
Anges ingenting förutsätts att terapeuten bokar stora rummet.

Om tvivel om dubbelbokningar eller risk för förseningar uppstår ta skyndsamt kontakt med aktuell terapeut (alla bör ha varandras telefonnummer!) så att krockar och andra olägenheter undviks.
När ni bokar se till att bokningen verkligen går igenom. Gul ruta visas och ni kan se att bokningen finns i kalendern. Se till att tiderna stämmer.

Vid EVENT är hyran 25% av biljettintäkterna (men minst 80 kr per inbokad timme på TEAMUP fr.o.m. 8/2).

BETALNING: SWISH (0733 57 86 65) eller KONTANT (krukan på bordet)

VID AVBOKNING gäller följande:
Enskilda behandlingar/event: Terapeuten/Eventhållaren bestämmer själv avbokningsregler med sina klienter/besökare precis som hen själv bestämmer priset för sin behandling/session eller sitt event.

Vid avbokning vid enskilda behandlingar bör terapeuten OMEDELBART RADERA sin tid på TEAMUP, såvida hen inte direkt kan ersätta den avbokade klienten med en annan.

Om terapeuten INTE hittar en ersättare för den avbokade klienten och raderingen av tiden på TEAMUP skett MINDRE ÄN EN TIMME före utsatt tid ska terapeuten till Soltemplet betala en AVBOKNINGSAVGIFT som är HÄLFTEN av det planerade hyresbeloppet, dvs 40 kr per inbokad timme i det stora rummet och 30 kr/h i det lilla.

Om avbokningen och raderingen av bokningen på TEAMUP av rummet skett 60 min eller mer före inbokad tid är avbokningsavgiften 0 kr.
Vid EVENT är motsvarande gräns 24 h. Avbokning mindre än 24 h före planerad event kostar 40 kr per inbokad timme på TEAMUP.

Vid avbokad event meddela Jens så fort som möjligt. Detta gäller inte avbokad behandling/session.

Att RESERVERA/PAXA TIDER är i vanliga fall EJ TILLÅTET (undantag görs i vissa fall där terapeuten är betrodd med att fylla dem).
Om man INSISTERAR på att reservera/paxa får man I FÖRVÄG betala FULL HYRA (80kr/h för det stora rummet, 60 kr/h för det lilla) i RESERVATIONSAVGIFT som INTE betalas tillbaka.

Nyckelord: SAMARBETE, VISA HÄNSYN och HJÄLP VARANDRA. Ha ÖVERSEENDE med misstag och underlåtelser i början. HA KOLL PÅ den digitala kalendern TEAMUP så att du vet vem som är före och efter, och när hen kommer. Om du VET att nästa terapeut tex använder britsen behöver du ju inte fälla ihop den. På så sätt sparar båda tid och kraft och den positiva energin av detta sprids i rummet och sätter sig i väggarna!