Angående Corona- viruset!!!

Skapad 2020-03-31 klockan 11:22

Vi nöjer oss än så länge med att med minst ett par dagars varsel ställa in verksamhet i programmet. Är just nu själv sjuk
men på bättringsväg så KANSKE sätter vi igång igen redan nästa vecka (mån 6/4) men allt är mycket osäkert i skrivande stund.

Var och en får själv ta sitt eget ansvar för att bedöma risken för att bli sjuk och handla därefter.

Naturligtvis får du INTE komma om du uppvisar symtom. Så finns det minsta misstanke om att du sprider smitta är du INTE välkommen!