Work-shop #ASS Ascension Spirituality Starseed 7 ggr med Therese Andersson. Nr 6: Kollektiv Välsignelse. 250 kr inkl fika. Föranmälan på 040 91 98 68

torsdag 11:e november, 19:00 - 21:30


7 ggr #Maj 1) Introduktion Ceremonins Kraft #Juni 2) Heliga Övergångsceremonier #Augusti 3) Ceremonier för Energibalans #September 4) Healing och Välsignelser #Oktober 5) Förvandla din dröm till verklighet #November 6) Kollektiv Välsignelse Ceremoni #December 7) Shamansk Healing & Mediumskap Allmänt: Work-shop 7 ggr, litteratur Sandra Ingerman "Schamanska Ceremonier, Naturfolkens traditioner för läkning & Kraft" 250 kr per gång alternativ 1500:- för hela serien, max 7 deltagare. :Målet är att transformera deltagarnas liv, att använda ljus och kärlek i ceremonier för att skapa ny kraft och energi. Att släppa gamla mönster och att skapa nya möjligheter. Att med kraftfulla redskap och rekvisita, rena kroppens aura, chakran och energifält. Att tillsammans meditera och transformera negativa tankar till positiv skaparkraft. Att släppa sorg , smärta och oro samt invokera glädje, lycka och sinnesro. Rekvisita, smudge, rökelse, paolo santo, kristaller, trumma, koshi, tingshi, skallra och klangskål. Bönens och ordens kraft, att skapa nya möjligheter med intention." #Tillsammans 2021 @Soltemplet #Malmö